ragėti

ragė́ti, -ė́ja (rãgi), -ė́jo intr. 1. 490 darytis raginiam, virsti ragu: Ragėja viršutinis epidermio sluoksnis . 2. stirti, kietėti nuo šalčio: Jis juto, kaip ragėja jo šlapi drabužiai . 3. darytis nejudriam, stingti nuo šalčio: Vaikas, ką tu šąli, ragì ant oro, kol nuragėsi J. \ ragėti; nuragėti; suragėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ragėti — vksm. Ragėja viršuti̇̀nis epider̃mio slúoksnis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuragėti — intr. pasidaryti nejudriam, sustingti nuo šalčio: Vaikai stovi nuragėję, t. y. sušalę ant lauko J. ragėti; nuragėti; suragėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ragoti — ragoti, oja, ojo intr. 1. darytis raguotam: Veršis jau rago[ja], t. y. gauna ragus, auga jam ragai J. 2. stirti nuo šalčio, ragėti: Eina, nejaučia, kad ausys ragoja Prn. ragoti; paragoti; suragoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ragėjimas — sm. (1) DŽ → ragėti 1: Tas ragėjimo procesas duoda progos atsirasti tokiems odos padarams: roplių žvynams, paukščių plunksnoms arba krūtinių plaukams, šeriams, spygliams ir kt. E …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersti — 2 sker̃sti, ta, sker̃to intr. Klt dėl nešvarumo kietėti, ragėti, skresti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suragėti — intr. 1. pasidaryti raginiam, pavirsti ragu: [Tėvas] barškina tabokinę suragėjusiais nagais, negrabiai riesdamas suktinę J.Avyž. Snapas suragėjęs rš. 2. DŽ sustirti, sukietėti: Niekai iš blogos odos: sykį įkiši į balą, ir suragė̃s į kaulą Srv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.